V JavaScriptu došlo k závažným chybám, nebo není vůbec spuštěn.